Unieke abonnementenservice

Meer informatie >

Maak kennis met EBS

Evidence Based Nurse Staffing is een revolutionair en wetenschappelijk onderbouwd programma gericht op normering, formatiebepaling, flexibilisering en inzetoptimalisatie van de verpleegkundige capaciteit op algemene verpleegafdelingen in ziekenhuizen.

EBS Nurse Staffing Program

Het EBS Nurse Staffing Programma biedt ziekenhuizen een geïntegreerde aanpak voor optimalisatie en sturing van de verpleegkundige capaciteit. Evidence Based Staffing (EBS) is de eerste evidence based methodiek voor verpleegkundige normstelling in ziekenhuizen, gebaseerd op patiëntenclassificatie en een indexering van de werklast.